N-VA VISIE

Namens N-VA Jabbeke kwam raadslid Marleen Vanden Broucke in de gemeenteraad van 24 juni 2024 tussen voor het agendapunt 11 betreffende de zaak der wegen bij de nieuwe geplande verkaveling op de locatie van de boomgaard in de Zandstraat.

50 bezwaren ingediend van mensen in de omgeving, bezwaren die duidelijk werden opgesteld met kennis van zaken, konden het bestuur niet overtuigen om te kiezen voor het algemeen belang. Het is overduidelijk dat de ruimte voor openbaar domein hier wordt ingenomen om zoveel mogelijk huizen te plaatsen, wat afbreuk doet aan het residentiële karakter en dus niet passend is in de omgeving.

Er zijn niet alleen verschillende non-conformiteiten m.b.t. BPA Centrum Noord, nergens is in dit project ruimte voorzien voor een klein pleintje of het plaatsen van een bankje. Verdichting is immers pas geslaagd als er ook voldoende open ruimte wordt voorzien.

Ook qua ecologische waarde slaat het bestuur de bal mis : 84 volwassen fruitbomen en 20 andere bomen worden gerooid. Het effect van de 15.000 nieuw aan te planten bomen in Jabbeke wordt volledig teniet gedaan bij het rooien van al deze bomen!

Eén derde van het terrein wordt verhard. Het is een gebied dat gevoelig is voor overstroming (gevarenzone op de kaart van Geopunt.be), dat is in het verleden duidelijk gebleken. Het risico op overstroming zal nu nog groter worden. De gemeente besteedt onvoldoende aandacht aan de waterhuishouding naar de toekomst toe!

Er is nog steeds geen mobiliteitsstudie en de N-VA fractie stelt zich ernstige vragen omtrent de bijkomende verkeershinder. De uitrit van de zone bevindt zich op het smalste stuk van de Zandstraat en daarbij komt op die plaats ook het fietspad op de rijbaan en versmalt het voetpad. Deze passage wordt door heel veel kinderen gebruikt om van en naar school te gaan.

De verkaveling voldoet niet aan de anderhalve parkeerplaats per woning die de gemeentelijke verordening voorschrijft en het niet valt niet te ontkennen dat de zongerichte terrassen van de buren een grote periode van het jaar hun zon kwijt zullen zijn.

Waar is het toekomstgericht beleid?

Waar is de afweging tussen financiële belangen en kwaliteit van wonen?

Een ideaal scenario om deze boomgaard als groenzone te sparen en in te richten als plukboomgaard is allicht te hoog gegrepen, maar er kon toch gekozen worden voor een minder maximalistisch voorstel dat een oplossing biedt aan zowel de nood aan verdichting als aan het belang van bomen.

Het voorstel voor het oprichten van een kwaliteitskamer, eerder deze legislatuur op de agenda gezet door raadslid Marleen Vanden Broucke, werd door het bestuur weggestemd.

De kwaliteit is in dit project ver te zoeken!

Ook nog even vermelden dat het huidige bestuur de mond vol heeft van ‘DNA van het dorp’ maar de huidige manier van de behandeling van dit dossier is zeker niet het DNA van de inwoners van Varsenare, maar het DNA van het huidige bestuur en de bouwpromotoren!

Het stond in de sterren geschreven dat het huidige CD&V-bestuur alle bezwaren en tussenkomsten naast zich neer ging leggen en gewoon het licht op groen zet voor deze betwiste verkaveling.